< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Joke Bilcke

  • Onderzoeksdoeleinden:Ik heb een uitgebreide expertise op het gebied van gezondheidseconomische evaluaties, in het bijzonder in hoe onzekerheid in rekening brengen in dergelijke analyses, en hoe resultaten met onzekerheid te interpreteren.Ik behaalde een Master in Biologie, een Master in Biostatistiek en een PhD in Gezondheidseconomie. Ik voer zowel conceptueel-methodologisch als toegepast onderzoek uit. Mijn onderzoek omvat de ontwikkeling van: (1) methoden voor het omgaan met onzekerheid in gezondheidseconomische evaluaties; (2) internationale normen voor het uitvoeren en interpreteren van gezondheidseconomische evaluaties met onzekerheid, met name met betrekking tot infectieziekten; (3) methoden voor het schatten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; (4) bevragingen om gezondheidszorgconsumptie binnen en buiten hospitalen te analyseren, en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; en diepgaande literatuur studies. Ik heb talrijke methodologische en beleidsstudies uitgevoerd in verschillende landen, waaronder ziektelast en economische evaluatiestudies toegepast op influenza, respiratoir syncytiaal virus (RSV), pneumokokken, varicella-zoster, rotavirus en buiktyfus.
  • Trefwoorden:VACCINATIEPROGRAMMA, ONZEKERHEID, STATISTIEK, Geneeskunde
  • Disciplines:Gezondheidseconomie
  • Onderzoekstechnieken:Literatuur studie, enquêtes ontwikkelen en uitvoeren, statistische analyses, modellen ontwikkelen in het software programma R
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:gezondheidseconomen, beslissingsnemers (zoals ministerie van volksgezondheid), artsen