< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

John Lievens

  • Trefwoorden:partnerkeuze, cultuureducatie, cultuurparticipatie, etnische minderheden, sociale stratificatie, cultuursociologie
  • Disciplines:Sociologie van vrijetijdsbesteding en toerisme, Sociologische methodologie en onderzoeksmethoden, Sociale differentiatie, stratificatie en sociale mobiliteit, Sociologie van de kunsten, Migratie, Ras- en etnische relaties, Etniciteit en migratiestudies, Sociologie van gezondheid, Kunst- en cultuurbeleid, Sociologie van gezin, Sociologie van het onderwijs, Gezins- en huishoudstudies, Culturele sociologie, Culturele participatie