< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Johan van der Auwera

  • Onderzoeksdoeleinden:Beschrijving en verklaring van elementen van de grammatica van talen (Engels, Germaanse talen, Europese talen, alle talen).
  • Trefwoorden:GRAMMATICA, Letteren
  • Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Grammar mining, close reading, elicitatie, questionnaires, corpusonderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Taalkundigen