< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Johan Deprez

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Vakdidactiek wiskunde- het gebruik in wiskundeonderwijs op secundair niveau van toepassingen van wiskunde in andere disciplines- onderzoekscompetenties wiskunde in het secundair onderwijs- leerstoornissen met effecten in wiskundeonderwijs op secundair niveau- out-of-field wiskundeleraren
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):WISKUNDEONDERWIJS, LERARENOPLEIDING, SECUNDAIR EN TERTIAIR ONDERWIJS, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines  (KU Leuven):Curriculum en pedagogiek van wiskunde en rekenvaardigheid, Didactiek van schoolvakken
  • Disciplines  (University of Antwerp):Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Algemene wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Andere wiskunde, Onderwijskunde, Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Onderwijs, cultuur en maatschappij, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Ouderschap en gezinseducatie, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Productontwikkeling, Andere sociale wetenschappen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):andere onderwijsonderzoekers, leraren, directies, pedagogische begeleiders, ontwerpers van leerplannen en personen betrokken in het onderwijsbeleid, journalisten