< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jo Leroy

  • Onderzoeksexpertise:In het laboratorium onderzoeken we het belang van de metabole gezondheid van de moeder op de vruchtbaarheid in het algemeen. Meer specifiek wordt het effect op het niveau van de eicel en het vroege embryo onderzocht. Ook voeding blijkt een belangrijke rol te spelen in de kwaliteit van de eicel. We onderzoeken de gevolgen voor de ontwikkeling van het embryo en voor de gezondheid van de nakomeling. specifieke onderzoeken: Analyses in het kader van metabole gezondheid op het niveau van het individu (bloedanalyses, weefselanalyses). In vitro celcultuur, in vitro ferilisatie en embryo cultuur geassisteerde reproductieve technieken analyses celfysiologie, celmetabolisme, transcriptoom en epigenoom analyses experimentele proefopzet veldproeven (melkvee)
  • Trefwoorden:VRUCHTBAARHEID, POSTNATALE GEZONDHEID, EARLY LIFE STAGE, EICEL EN EMBRYO, MATERNAAL METABOLE GEZONDHEID, Diergeneeskunde
  • Disciplines:Lipiden, Metabole regeling, Pathofysiologie, Metabole ziekten, Reproductieve geneeskunde
  • Onderzoekstechnieken:cell cultures, imaging, transcriptomic analysis onderzoek bloedanalyses en metabole profielen pathofysiologisch onderzoek IVF en geassisteerde reproductieve technieken
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:fundamentele onderzoekers, privé partners (commerciële bedrijven), overheidsinstanties