< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jessy Elst

  • Onderzoeksexpertise:Na het afronden van mijn biomedische opleiding met afstudeerrichting klinische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2017, werkte en voltooide ik mijn doctoraatsproject aan de Universiteit Antwerpen op het labo van Immunologie en allergologie. Na het behalen van mijn doctoraat ben ik gestart als postdoc onderzoeker op hetzelfde labo. Hierbij voer ik fundamenteel en translationeel onderzoek dat voornamelijk gericht is op de activatie en inhibitie mechanismen van basofielen en mastcellen in anafylaxie, klonale mastcel aandoeningen en overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen en Hypmenoptera. Bij dit onderzoek worden mastcellen gekweekt uit CD34+ progenitorcellen geïsoleerd uit perifeer bloed of beenmerg. De analyses van membraankenmerken, functionele testen en de celcultuur worden uitgevoerd op single cel niveau met gebruik van flowcytometrie. Daarnaast heb ik uitgebreide ervaring met een menselijk mastcel knock-down model met behulp van elektroporatie. Tot slot ben ik onlangs begonnen met het uitvoeren van genomics en transcriptomics in mastcel gerelateerde ziekten.
  • Trefwoorden:ALLERGOLOGIE, HYPERSENSITIVITEIT, IMMUNOLOGIE, Geneeskunde
  • Disciplines:Diagnostiek, Immunologie, Laboratoriumgeneeskunde, Moleculaire en celbiologie, Cellulaire signaaltransmissie, Adaptieve immunologie, Allergologie, Aangeboren immuniteit
  • Onderzoekstechnieken:Celcultuur Flowcytometrie Electroporatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoeksgroepen Doctoraatstudenten Masterstudenten