< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jan Dries

  • Onderzoeksdoeleinden:1. industriële waterzuivering en -hergebruik2. (energie-)efficiente technologieën: sequentiële batch reactor (SBR) en aeroob granulair slib3. real-time controle van actief slib processen4. conventionele en innovatieve stikstofverwijdering: nitrificatie/denitrificatie; kortsluiting van de stikstofcyclus5. biologische fosfaatverwijdering6. afvalwater- en slibvalorisatie: biopolymeren, bioplastics en vluchtige vetzuren als platformchemicaliën7. totale effluent beoordeling mbv snelle ecotoxiciteitstesten
  • Trefwoorden:ECOTOXICOLOGISCHE EVALUATIE, WATERKWALITEIT, WATERANALYSE, AFVALWATERBEHANDELING, PROCESCONTROLE, ACTIEF SLIB, MILIEUTECHNOLOGIE, STIKSTOFCYCLUS, Scheikunde
  • Disciplines:Duurzaamheids- en milieutechniek
  • Onderzoekstechnieken:- volledig geautomatiseerde actief slib systemen- respirometers voor slib- en afvalwaterkarakterisering- wateranalyse: COD, TOC, N, P- microscopie- snelle acute ecotoxiciteitstesten- mobiele volledig geautomatiseerde piloot-schaal installaties
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- beheerders van waterzuiveringen- ontwerp- en ingenieursburo's (milieusector)