< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jan Deman

 • Onderzoeksexpertise:


  Busworld en de Busworld Academy zijn gedurende hun bestaan ​​een aanspreekpunt geweest voor mensen die allerlei informatie willen vinden over de vele aspecten van de bus- en touringcarindustrie. Door gebruik te maken van ons wereldwijde netwerk van exposanten, operators, academici, journalisten, ingenieurs en andere contacten, hebben we altijd mensen in de goede richting kunnen wijzen.
  De Busworld Academy heeft drie hoofddoelstellingen, voornamelijk het verwervenbundelen en delen van bus- en touringcargerelateerde kennis over alle aspecten van de industrie, inclusief technologische ontwikkelingen om duurzame mobiliteit, wetgeving, markten en meer gespecialiseerde onderwerpen, zoals bustoerisme, te verbeteren. Deze onderwerpen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden: veiligheid, duurzaamheid en comfort.
  VERWERVEN ... 

  betekent dat we op zoek gaan naar alle bestaande kennis, onderzoeken, projecten en voorstellen. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar een deel ervan wordt niet goed genoeg gecommuniceerd. Bovendien moeten we scholen, hogescholen en universiteiten motiveren om nieuw onderzoek te doen met geschikte gekwalificeerde partners, zeker wanneer er behoefte is aan extra kennis op een bepaald gebied. 

  BUNDELEN... 

  betekent al deze informatie, zowel bestaande als nieuwe, 'vindbaar' of opvraagbaar maken. 

  DELEN... 

  betekent deze kennis beschikbaar stellen aan andere partijen om de ontwikkeling van bussen en touringcars wereldwijd te ondersteunen via de Busworld communicatiekanalen en door deelname van Busworld Academy Expert Members aan seminars, congressen en andere evenementen waar de juiste kennis het verschil kan en zal maken. 

  KENNIS... 

  in de Busworld Academy wordt georganiseerd in vier hoofdcategorieën: 
  Technologische ontwikkelingen: de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van de bus- en touringcarindustrie en andere aanverwante bedrijfstakken; academici, ingenieurs, experts op verschillende gebieden en studenten. Dit zal zich concentreren op belangrijke onderwerpen als veiligheid, duurzame mobiliteit (gewicht van voertuigen, mobiliteit, alternatieve energie…) en de beschikbaarheid van financiering voor onderzoek. 

  Wetgeving: de bouw en het gebruik van bussen en touringcars; emissiewetgeving; Bus Rapid Transit en schoolbussen; import en export regelgeving. Dit heeft banden met juridische autoriteiten en handelsverenigingen zoals IRU en UITP. 

  Marktinformatie: hierin worden de bus- en touringcarbusiness per regio beschreven, met name die waar Busworld actief is. We zullen alle beschikbare statistieken en marktonderzoek verzamelen. Deze informatie is belangrijk voor mensen die betrokken zijn bij marketing, productplanning, aftersales en voor journalisten. 

  Gespecialiseerde onderwerpen zoals bustoerisme en nichemarkten
 • Trefwoorden:emissiearm, waterstof, CNG, LNG, elektrisch, diesel, TCO, Economie en toegepaste economische wetenschappen, Materiaaltechnologie
 • Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie niet elders geclassificeerd
 • Onderzoekstechnieken:

  Het project “Introductie van EmissieArme Bussen bij Private Busondernemers” heeft een aantal  prioritaire objectieven

   

  • Een onderzoeksproject te zijn waar kennis vergaard én gedeeld wordt 
   • Busworld Foundation en BAAV doen géén vergelijkende testen, we verzamelen zoveel mogelijk informatie voor de toekomst 
   • Bij de ondernemers, bij de constructeurs, bij onze kennispartners, bij de overheid, én via “Best Practices” 

   

  • Een TCO-model te ontwikkelen, te gebruiken én in te vullen door de ondernemer/potentiële koper zelf
   • Dit om de constructeur/leverancier toe te laten een zo optimaal mogelijke offerte over te maken 
   • In een 1-1 overleg tussen ondernemer en constructeur 

   

  • Een manual/handleiding samen te stellen die de ondernemer/potentiële koper begeleidt 
   • Bij het nemen van strategische beslissingen m.b.t. de conversie van een bestaande vloot voertuigen 
   • Bij het evalueren van de bestaande laadinfrastructuur 
   • Bij de mogelijke subsidiekanalen die op Vlaams en/of Europees niveau bestaan

   

  De bedoeling is de introductie van EAB bij de Vlaamse private busbedrijven te faciliteren door het aanbieden van een draaiboek dat in een aantal stappen het bedrijf begeleidt in de transitie naar EAB en hierdoor de drempel voor concrete innovatie verlaagt.

   

  De kennisverwerving zal o.a. komen uit het opzetten van 2 lerende netwerken van 4 sessies waarin alle betrokken stakeholders vertegenwoordigd zijn, en waaraan minstens 10 bedrijven uit de doelgroep deelnemen.  

   

  Ruime kennisspreiding aan alle busbedrijven gebeurt via publicaties in Car&Bus-Magazine, via de websites van BAAV, Busworld Academy en FBAA, en via de organisatie van verschillende informatievergaderingen, trainingen, masterclasses, bedrijfsbezoeken, etc. In deze worden een zestal acties voorzien, telkens met 15 deelnemers.

   

  We motiveren álle Vlaamse busbedrijven om de resultaten van onderhavig project nog verder te vertalen naar de bedrijfseigen situatie en naar aanleiding hiervan eerste stappen te zetten in de richting van de inzet van EAB.

 • Gebruikers van onderzoeksexpertise:

  We onderscheiden 3 reëele doelgroepen, waarbij rekening gehouden worden met het feit dat de meeste  bedrijven in  2 of 3 subsectoren actief zijn :

   

  ·       Geregeld Vervoer

  o   58 private bedrijven voeren in onderaanneming van De Lijn 50% van de lijndiensten uit.  Via de aanbesteding van die lijndiensten (eerste aanbesteding wordt verwacht in 2023) kan De Lijn de onmiddellijke inzet van EAB eisen.   We verwachten dat 8 bedrijven nav onderhavig project de implementatie van EAB op het eigen bedrijf verder zullen onderzoeken of tests zullen uitvoeren.

   

  ·       Bijzonder Geregeld Vervoer

  o   151 bedrijven bieden schooldiensten aan. Ook dit gebeurt in opdracht van- en na aanbesteding door De Lijn.  Voor schoolvervoer naar scholen gelegen in een lage- of zero emissie zone zal in de komende jaren moeten geëvolueerd worden naar aangepaste voertuigen.   We verwachten concrete opvolging of implementatie binnen 5 bedrijven.

   

  ·       Ongeregeld Vervoer

  o   Ongeveer 190 bedrijven bieden autocardiensten aan. Zij leggen grotere afstanden af, maar willen hun klanten toch ook in stadscentra met lage emissie zones kunnen afzetten.  De druk op deze subsector is kleiner dan bij de lijndiensten of het schoolvervoer. We verwachten opvolging binnen 10 bedrijven.