< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jan Beyers

  • Onderzoeksdoeleinden:De groep heeft een uitgebreide expertise op het gebied van de institutionele en organisatorische theorieën en is in staat om expertise en advies te leveren aan organisaties (belangenorganisaties, bureaucratische organisaties, politieke partijen) die tot doel hebben hun organisatorische strategieën te verbeteren in een multi-gelaagde omgeving. Op het gebied van het handelsbeleid heeft de groep uitgebreide expertise op het gebied van het EU-anti-dumping-beleid en de WTO-geschillenbeslechting.
  • Trefwoorden:BELANGENGROEPEN, INTERNATIONALE ECONOMIE, POLITIEK, EUROPESE UNIE, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:ACIM heeft methodologische expertise inzake : - Het meten en beoordelen van organisatorische strategieën en aanpassing door middel van kwantitatieve en kwalitatieve methoden - het meten van de invloed door middel van case-studies inzake specifieke gebeurtenissen en processen - Evaluatie-onderzoek, meer in het bijzonder onderzoek naar de implementatie en uitvoering van het beleid van de EU-regels en regelgeving
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Lokale, regionale en centrale overheden- Belangenorganisaties; nationaal, internationaal (EU)- Denktanken- Politieke partijene- Internationale organisaties (WTO)