< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ivan Janssens

  • Onderzoeksdoeleinden:- Broeikasgasbalans van ecosystemen en continenten.- Productiviteit van bossen.- Koolstofcyclus en koolstofcyclering door bodems, ecosystemen, regio's, continenten en aarde.- Effecten van klimaatverandering en andere componenten van global change op terrestrische ecosystemen.
  • Trefwoorden:KOOLSTOFFLUXEN, BODEMKOOLSTOF, BODEMADEMHALING, KOOLSTOFSEQUESTRATIE, KOOLSTOFCYCLUS, BODEM ORGANISCHE STOFFEN, KOOLSTOFBALANS, KOOLSTOFOPSLAG, ECOSYSTEEM FUNCTIE, REGENWOUD, KLIMAATAFHANKELIJKHEID, DE BESCHIKBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN, STIKSTOFCYCLUS, FENOLOGIE, ECOSYSTEEMSTUDIE, KLIMAATOPWARMING, BROEIKASEFFECT, KLIMAATVERANDERING, KLIMAATFORCERING, KOOLSTOFDIOXIDE, BROEIKASGASEMISSIES, ECOSYSTEEM (AARDS), KLIMAATVERANDERINGEN, GLOBALE VERANDERINGSEFFECTEN, KLIMATOLOGISCHE EXTREMEN, Biologie
  • Disciplines:Atmosferische wetenschappen, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Ecologie, Atmosferische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:- Meten en modelleren van fluxen van CO2, N2O, CH4 en waterdamp- Biometrische analyses- Wortelproductie en - turnover- Compileren en analyzeren van globale datasets van ecosysteem koolstofcyclering- Koolstoffluksmetingen tussen ecosystemen en de atmosfeer, het grondwater, en de omgeving- Metingen van koolstofstocks- Ecosysteem-manipulatie-experimenten- Aanleggen en analyse van globale databanken- Modelleren
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Bosbouwers- Ecosysteem modelleerders- Landbeheerders die koolstofopname uit de atmosfeer willen maximiseren- Earth system modelleerders- Mensen die willen weten hoe terrestrische ecosystemen zullen reageren op toekomstige klimaatveranderingen