< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Iris Cornet

  • Onderzoeksdoeleinden:Ik heb ervaring in onderzoek naar de valorisatie van nevenstromen van de landbouw, tuinbouw, voedingsindustrie en bosbouw. Deze biomassa wordt gebruikt als grondstof voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen. Mijn expertise ligt in de toepassing van microbiële of enzymatische katalyse in de verschillende industriële processtappen bij deze omzetting en de optimalisatie ervan. Omwille van de toenemende olieprijzen wordt lignocellulose dat afkomstig is van planten als alternatieve grondstof uitvoerig onderzocht, zowel in industrie als in onderzoeksinstellingen. Het gebruik van enzymen en micro-organismen bij de productie van chemicaliën resulteert in milieuvriendelijk processen zonder of met beperkt gebruik van organische solventen, zuren of basen en bij omgevingsomstandigheden, dus geen hoge temperaturen en drukken. Deze technologie wordt de Industriële Biotechnologie genoemd. Omdat lignocellulose een compacte en recalcitrante structuur heeft, moet in een eerste stap de biomassa voorbehandeld worden om de lignine te verwijderen en de cellulose beschikbaar te maken voor de daaropvolgende stap. De cellulose wordt enzymatisch gehydrolyseerd tot suikers die vervolgens gefermenteerd worden tot het gewenste eindproduct. We onderzoeken de mechanismen die optreden om de processen te optimaliseren met behulp van reactor operation en design. Het wiskundig beschrijven van de kinetiek en massabalansen in modellen is een hulp bij de schaalvergroting.
  • Trefwoorden:HET MODELLEREN VAN BIOLOGISCHE PROCESSEN, FERMENTATIE, LIGNOCELLULOSE, VASTESTOFFERMENTATIE, ENZYM KINETICA, Scheikunde
  • Disciplines:Biochemie en metabolisme, Microbiologie, Systeembiologie, Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Biokatalyse
  • Onderzoekstechnieken:Computergecontroleerde bioreactoren voor vastestoffermentatie, onderdedompelde cultuur, hoge vastestoffermentatie in ondergedompelde cultuurEnzymreactiesBioprocesoptimalisatie en modelleren (Matlab)Procesintensificatie door hoge vastestoffermentaties, coculturen, geïmmobiliseerde systemen ReactorontwerpOpvolgen van de reacties met HPLC, GC-MS, FTIR-ATR, UV-VIS spectrofotometrie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Bio-industrie en chemische industrie die gebruik wil maken van enzymen en/of micro-organismen en nieuwe technologie om hun proces te verbeteren en te versnellen.