< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ingrid Opdebeek

  • Onderzoeksdoeleinden:Expertise in Belgisch en vergelijkend bestuursrecht in het algemeen en in het bijzonder m.b.t. de volgende thema's: beginselen van behoorlijk bestuur; bestuurlijke besluitvorming en procedure; bewijsrecht in het bestuursrecht; rechtsbescherming tegen de overheid; recht van de ruimtelijke ordening.
  • Trefwoorden:RAAD VAN STATE, BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR, RECHTSBESCHERMING TEGEN HET BESTUUR, BEWIJSRECHT, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Administratief recht, Vergelijkend recht
  • Onderzoekstechnieken:Traditioneel juridisch onderzoek (o.a. rechtspraakonderzoek administratieve rechtscolleges)Functioneel rechtsvergelijkend onderzoek.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academici, politici, ambtenaren, advocaten, rechters, studenten in de rechten, ...