< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Inge Glazemakers

  • Onderzoeksexpertise:Studies in het domein van geestelijke gezondheid bij kinderen en adolescenten. -Cross-sectorale samenwerking voor kinderen en jongeren met multipele en complexe noden/ multipele problemen. -Opvoedingsondersteuning, opvoedingsproblemen -Interventies voor slaapproblemen bij kinderen en adolescenten
  • Trefwoorden:PSYCHOLOGIE, GEDRAGSVERANDERING, CURSUS VOOR OUDERS, GEDRAG, COLLABORATIE, OUDERSCHAP, OUDERLIJKE BEKWAAMHEID, Psychologie
  • Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Klinische en counseling psychologie, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Ouderschap en gezinseducatie, Specialistische studies in het onderwijs
  • Onderzoekstechnieken:Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden Mixed-methods design en participatorisch actieonderzoek in het domein van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Consultancy voor private en publieke organisaties die op zoek zijn naar expertise in het domein van cross-sectorale samenwerking, opvoedingsondersteuning (o.a. slaapproblemen bij kinderen). Lezingen, seminaries, vormingen...