< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ilse Loots

  • Onderzoeksexpertise:Wetenschappelijk onderzoek en advies over sociale vraagstukken achter milieuproblemen en milieubeleid, transities voor een duurzame ontwikkeling.
  • Trefwoorden:MILIEUBELEID, DEELNAME VAN BELANGHEBBENDEN EN BURGERS, MILIEURECHT, BESTUUR, COPRODUCTIE VAN KENNIS, MILIEUSOCIOLOGIE, BELEIDSEVALUATIE, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie, Andere antropologie
  • Onderzoekstechnieken:- Bevragingen - Casus onderzoek - Sociale impact studie - Constructive technology assessment - Stakeholder mapping - Consultaties in situaties van wetenschappelijke onzekerheid en controverse (focus groepen, delphi) - Participatieve evaluatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Beleidsmakers - Onderzoeksinstellingen - Marktpartijen - Ngo’s (van lokaal tot internationaal)