< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Hubert Meeus

  • Onderzoeksexpertise:Nederlandse literatuur van de 16de tot de 18de eeuw (voornamelijk toneel en lied). Op het vlak van het toneel gebeurt er vooral onderzoek naar de genres, de opvoeringsmogelijkheden (met 3D reconstructies van historische theaters) en de referentiële aspecten in het toneel. Op het vlak van het lied werken wij mee aan de Nederlandse Liederenbank. De aandacht gaat vooral uit naar zowel wereldlijke als geestelijke liedbundels. De nadruk ligt daarbij meer op het litearaire aspect dan op het muzikale.
  • Trefwoorden:GESCHIEDENIS VAN VLAAMS THEATER, GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDEN, GESCHIEDENIS VAN LITERATUUR, GESCHIEDENIS 17DE EEUW, GESCHIEDENIS VAN (RELIGIEUZE) CULTUUR, MUZIEKGESCHIEDENIS, Letteren
  • Disciplines:Geschiedenis, Vroegmoderne geschiedenis, Geschiedenis van Europa, Literatuurwetenschappen, Vroegmoderne literatuur, Nederlandse literatuur, Literaire geschiedenis, Filologie, Kunststudies en -wetenschappen, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Theater
  • Onderzoekstechnieken:Het onderzoek naar theater gebeurt op basis van archiefwerk en 3D-reconstructies. Bij het liedonderzoek wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Liederenbank. De afdeling Renaissance van het ISLN beschikt over een grote collectie fotokopieën van toneelstukken en liedboeken uit de zeventiende eeuw
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Theatergezelschappen, muzikanten en zangers geïnteresserd in het uitvoeren van teksten uit de 16de tot 17de eeuw. Al wie onderzoek verricht naar Nederlandse literatuur uit de 16de tot de 18de eeuw, vooral dan over toneel en lied.