< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Heiko De Schepper

  • Onderzoeksexpertise:1. Tijdens mijn medische opleiding heb ik deelgenomen aan verschillende experimenten gericht op de karakterisering van neurotransmitters in de motoriek van de dunne darm van de muis. We vonden bewijs voor een rol van ATP bij inhiberende neurotransmissie en van alle drie de tachykinine receptorsubtypes bij exciterende neurotransmissie. 2. Tijdens mijn doctoraat voerde ik zowel functionele als elektrofysiologische experimenten uit rond de effecten van acute TNBS-colitis bij ratten op de gastro-intestinale motiliteit en sensitiviteit. De belangrijkste bijdrage van dit werk was het identificeren van TRPV1-receptoren als potentiële therapeutische doelen bij viscerale pijn. 3. Tijdens mijn fellowship op de afdeling motiliteit van het AMC Amsterdam, heb ik 2 technische onderzoeken uitgevoerd naar de rol van hoge resolutie slokdarmmanometrie bij het detecteren van slokdarmmotiliteitsstoornissen. 4. Als senior staflid in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heb ik een gastro-intestinale motiliteitskliniek uitgebouwd met een performante multidisciplinaire bekkenbodem kliniek. Er zijn meerdere onderzoeksprojecten lopende rond anorectaal functieonderzoek bij defecatiestoornissen. 5. Als promotor van onderzoek uitgevoerd binnen LEMP zijn er momenteel 2 onderzoekslijnen lopende binnen het domein van prikkelbare darmsyndroom. In een eerste translationeel luik onderzoeken we de rol van mestcellen in de pathofysiologie van prikkelbare darmsyndroom (celcultuur en flowcytometrische technieken). In een meer klinisch luik richten we ons op het ontwikkelen van biomerker testen voor prikkelbare darmsyndroom (volatomics, metabolomics).
  • Trefwoorden:PRIKKELBARE DARMSYNDROOM, MOTILITEITSSTOORNISSEN, FUNCTIONAL GASTROENTEROLOGY, Geneeskunde
  • Disciplines:Diagnostiek, Gastro-enterologie en hepatologie, Immunologie, Laboratoriumgeneeskunde, Microbiologie, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Fysiologie, Voeding en dieetkunde
  • Onderzoekstechnieken:Klinische manometrie (slokdarm, anorectaal, colon) Volatomics (IMS, GC-MS) Celcultuur Flowcytometrie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:geïnteresseerde onderzoekers binnen het domein van de neuro-gastro-enterologie commerciële bedrijven ter uitwerking van nieuwe productie binnen het domein van de neuro-gastro-enterologie