< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Guido De Meyer

  • Onderzoeksexpertise:We onderzoeken de morfologische en hemodynamische veranderingen die optreden tijdens de ontwikkeling en ruptuur van atherosclerotische plaques. Verscheidene experimentele modellen zowel in konijnen als genetisch gemodificeerde muizen worden gebruikt. Recent hebben we als eerste een muismodel voor ruptuur van atherosclerotische plaques ontwikkeld met klinische eindpunten zoals beroerte, myocardinfarct en plotse dood. Toegang tot humaan vasculair materiaal laat toe om de data bekomen in dierexperimenten te valideren en te extrapoleren. Door gebruik te maken van immunohistochemische en moleculair biologische technieken bestuderen we de rol van autofagie, apoptose, necrose, necroptose evenals neoangiogenese in de vulnerabiliteit van atherosclerotische plaques. Functionele veranderingen van endotheelcellen en gladde spiercellen in atherosclerotische bloedvaten worden bestudeerd in geïsoleerde cellen, vasculaire ringsegmenten en met elektrofysiologische technieken. Farmacologische modulatie van de bovenvermelde parameters, waaronder de studie van potentieel plaquestabiliserende therapieën, wordt eveneens uitgevoerd. We bestuderen eveneens arteriële stijfheid als een gemeenschappelijk pathofysiologisch mechanisme in hart- en nierfalen, en hersendegeneratie.
  • Trefwoorden:AUTOFAGIE, ARTERIËLE VERSTIJVING, VASCULAIRE REACTIVITEIT, ATHEROSCLEROSE, APOPTOSE, KWETSBARE PLAQUE, NECROPTOSE, ENDOTHEELDYSFUNCTIE, Farmacie
  • Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde, Inflammatie, Celdood, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Immunohistochemische en moleculair biologische technieken om de rol van autofagie, apoptose, necrose, necroptose evenals neoangiogenese te bestuderen in de vulnerabiliteit van atherosclerotische plaques. Functionele veranderingen van endotheelcellen en gladde spiercellen in atherosclerotische bloedvaten worden bestudeerd in geïsoleerde cellen, vasculaire ringsegmenten en met elektrofysiologische technieken. Hoogfrequent ultrageluid (Vevo-2100; elektrocardiografie in muizen).
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Farmaceutische industrie