< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Gerrit Beemster

  • Onderzoeksexpertise:Plantengroeianalyse: We onderzoeken het effect van milieufactoren (voornamelijk droogte, temperatuur en CO2) en genetische verschillen op de groei van planten van het niveau van de hele plant niveau naar het cellulaire. Transcript profiling: Genoomwijde transcriptionele veranderingen in groeizones van planten in ons eigen onderzoek, maar we werken samen met verschillende andere groepen om de transcriptionele veranderingen in andere organismen, inclusief dieren, micro-organismen en planten te bestuderen. Daarnaast mappen we mutaties in mapping populaties en doen we methylome analyses. Moleculaire Genetica: We gebruiken moleculair genetische technieken om mutanten, transgene lijnen en promoter-fusie lijnen te maken om genfunctie te bestuderen (in forward en reverse genetics strategieën) in Arabidopsis en Maize,
  • Trefwoorden:RNA-DETECTIE, PLANTONTWIKKELING, PLANTANALYSE, PLANTGENETICA, PLANTENGROEI, MOLECULAIRE BIOLOGIE VAN PLANTEN, PLANTENGROEIREGULATIE, PLANTENFYSIOLOGIE, PLANTENGROEIREGULATOREN, PLANTPERFORMANTIE, PLANTENSTRESSFYSIOLOGIE, PLANTENCELCYCLUS, GENETISCHE SCREENING, MODELSYSTEMEN, GENOTYPE-FENOTYPE CORRELATIE, Biologie
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen, Plantenbiologie, Productie van landbouwgewassen, Tuinbouwproductie
  • Onderzoekstechnieken:Plantengroei analyse: Klassieke groei- and kinematische analyses. Transcript Profiling: Illumina Next Generation Sequencing (mRNA, DNA, bisulfite sequencing) Molecular Genetics: Mutagenese, Cloning en Transformatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische en industriële onderzoekers geïnteresseerd in plantengroei, transcriptionele regulatie in verscheidene biologische systemen, en genetische strategieën om de groei van graangewassen te verbeteren