< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Geert Van Eekert

  • Onderzoeksexpertise:Metafysica: geschiedenis van de metafysica (Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes, Hegel), geschiedenis van de metafysicakritiek, het thema van het einde van de metafysica (Habermas), geschiedenis van het postmetafysisch denken, hedendaagse vormen van metafysica. Immanuel Kant: Kants betekenis in de geschiedenis van de metafysica(kritiek), Kants ethiek en Kantiaanse ethiek, Kants morele antropologie en Kantiaanse morele antropologie, Kants filosofie van de religie, Kants theorie van het kwade, Kants politieke filosofie, Kants geschiedenistheorie, Kants theorie van het esthetische oordeelsvermogen. Geschiedenis van de filosofie: filosofie van de Verlichting, Duits idealisme, neokantianisme, hermeneutische filosofie, kritische theorie, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, de erfenis van Kant in de hedendaagse filosofie. Hannah Arendt: Arendts politieke theorie, Arendts theorie over arbeiden, werken en handelen, Arendts theorie over denken, willen en oordelen, Arendts theorie over individuele en politieke vrijheid, Arendts theorie over het kwade, Arendts geschiedenistheorie, de invloed van Kant op Arendt. Ernst Cassirer: het neokantianisme, kritische cultuurfilosofie, de Davoser Disputation tussen Ernst Cassirer en Martin Heidegger. Cultuurfilosofie: filosofische cultuurtheorie, verlichte cultuur, hedendaagse cultuur en de invloed van de Verlichting, retoriek van de Verlichting in het hedendaagse publieke debat. Politieke filosofie: politieke mythe, politieke vrijheid, geschiedenis van het concept van politieke vrijheid, free speech, vrijheid van meningsuiting, liberalisme, republicanisme, burgerschap, burgerparticipatie, John Stuart Mill, Isaiah Berlin, Quentin Skinner, Philip Pettit, Onora O'Neill.
  • Trefwoorden:VRIJHEID, METAFYSICA, CULTUURFILOSOFIE, ETHIEK, VERLICHTING, IMMANUEL KANT, FILOSOFIE EN POLITIEK, BURGERSCHAP, Wijsbegeerte
  • Disciplines:Burgerschap, Publieke opinie, Ideeëngeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie, Metafysica, Filosofie van cultuur, Sociale en politieke filosofie, Meta-ethiek
  • Onderzoekstechnieken:- Publieke lezingen, debatten en cursussen - Voorzitterschap publieke en wetenschappelijke debatten - Lezingen en lessen in het onderwijs (middelbaar onderwijs, onderwijs aan hogescholen)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Organiserende en wetenschappelijke comités van wetenschappelijke congressen filosofie - Organiserende comités van publieke lezingen, cursussen en debatten (cultuurcentra, maatschappelijke organisaties) - Publieke media - Leraren en docenten hoger onderwijs