< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Frederik Verelst

  • Onderzoeksdoeleinden:Frederik Verelst is postdoctoraal onderzoeker gezondheidseconomie aan het Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Diseases (CHERMID) van de Universiteit Antwerpen. Zijn werk richt zich op het incorporeren van preventiegedrag in modellen voor de dynamiek van infectieziekten, het beoordelen van maatschappelijke voorkeuren met betrekking tot vaccinatie, de economische evaluatie van vaccinatieprogramma's, de macro-economische impact van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (bijv. SARS-CoV-2) en de determinanten van vaccinatiedekking. Frederik heeft uitgebreide ervaring in het ontwerpen en analyseren van onderzoeksinstrumenten, en in het bijzonder in discrete-keuze-experimenten (DCE's) die tot doel hebben de voorkeuren van de algemene bevolking te kwantificeren. Hij heeft bijgedragen aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder projecten over de overdracht van en/of de economische evaluatie van interventies voor mazelen, griep, RSV, rotavirus, TB, SARS-CoV-2, herpes zoster, epilepsie en geïntegreerde kraamzorg.
  • Trefwoorden:INFECTIEZIEKTEN, PREVENTIE, EPIDEMIOLOGIE, MODELLERING, GEZONDHEIDSECONOMIE, FARMA-ECONOMIE, VACCINATIE, ECONOMISCHE EVALUATIE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste economie, Macro-economie en monetaire economie, Mathematische en kwantitatieve methoden, Micro-economie, Andere economie en bedrijfskunde, Andere sociale wetenschappen, Vaccinologie, Infectieziekten, Financiering van de gezondheidszorg, Gezondheidseconomie, Gezondheidspromotie en -beleid, Preventieve geneeskunde, Epidemiologie, Farmaco-economie, Farmaco-epidemiologie, Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie
  • Onderzoekstechnieken:Health Technology Assessment (HTA), gezondheidseconomische evaluatie, kosten-effectiviteitsanalyse, kosten-batenanalyse, kosten-utiliteitsanalyse, modellering van infectieziekten, economische evaluatie van infectieziektepreventieprogramma's, discrete-keuze-experimenten (DCE), attitude-enquêtetechnieken
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de gezondheidseconomische evaluatie en/of modellering van interventies op het gebied van infectieziekten.