< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Frederic Vandermoere

  • Onderzoeksdoeleinden:Sociaal-wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening op het beleidsdomein duurzaamheidstransities.
  • Trefwoorden:DUURZAAMHEID, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie
  • Onderzoekstechnieken:Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (bijv. survey-onderzoek, interviews, sociale netwerk analyse, etc.)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Zowel publieke als private organisaties actief in het veld van sociaal-ecologische problemen