< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Eva Lion

  • Onderzoeksdoeleinden:Bevoorrecht om hoofd te worden van de Tumorimmunologiegroep van het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (UAntwerpen; oktober 2019) en om het klinisch onderzoek te coördineren als senior coördinator bij het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (UZA), bevind ik me in het centrum van translationeel onderzoek naar opkomende imuuntherapieën voor kanker. Met mijn teams ben ik in staat fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek uit te voeren op het gebied van gepersonaliseerde dendritische celvaccinatie en adoptieve T-celreceptor (TCR) - en chimere antigeen-receptor (CAR) ontwikkelde effectorceltherapieën voor de behandeling van kanker. Als coördinator van een groeiend onderzoeksteam, dat zowel aan fundamenteel en translationeel onderzoek als aan klinische studies doet, ben ik verantwoordelijk voor het beheer van lopend onderzoek en voor het uitzetten van nieuwe onderzoeksideeën en samenwerkingen, inclusief projectaanvragen en valorisatiestrategieën, academisch schrijven, uitvoeren van klinische proeven en opvolgen van de wettelijke bepalingen.Onderzoeksfocus. Binnen het translationele tumorimmunologieprogramma staat de ontwikkeling van gepersonaliseerde celtherapieën centraal, waarbij wordt geïnnoveerd op het gebied van (i) krachtige immuunstimulerende dendritische celvaccins, (ii) nieuwe TCR- en CAR-getransfecteerde effectorcellen voor adoptieve celoverdracht, (iii) klinisch toepasbare productieprocessen van deze geneesmiddelen voor geavanceerde therapie voor menselijk gebruik, en (iv) de ontdekking van immuungerelateerde therapeutische biomarkers met geavanceerde immuunprofileringbenaderingen. Op het niveau van de klinische proeven stimuleert het academisch centrum het ontwerp en de uitvoering van nieuwe klinische studies die de ontwikkelde cellulaire therapieën evalueren bij kankerpatiënten met een hoge medische behoefte. Met uitbreiding van het therapeutische armamentarium, is het uiteindelijke doel om dendritische celvaccinatie en geoptimaliseerde effectorceltherapie te implementeren in conventionele multimodale kankerbehandeling.
  • Trefwoorden:DENDRITISCHE CELLEN, IMMUUNTHERAPIE, VACCINS TEGEN KANKER, CELTHERAPIE, KANKERTHERAPIE, KLINISCHE PROEF, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Kankertherapie, Vaccinologie
  • Onderzoekstechnieken:- Celcultuur- Multiparamtrische flowcytometrie en single-cell sorteren- Magnetische celselectie- Elektroporatie- ELISA- ELISPOT- Gesloten-systeem celcultuur en elektroporatie (Prodigy-Elpo)- mRNA productie- Cryopreservatie (vloeibare stikstof, -80°C, -20°C)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Preklinisch en translationeel onderzoek- Immunologisch onderzoek- Cellulair onderzoek- Celvaccinatie onderzoek- Niet-virale transfectie- Diensten: celverwerking en analysesVroege fase academisch klinisch onderzoek- Geneesmiddelen voor Geavanceerde Therapie (ATMP); Somatische celtherapie- Goede Productie Praktijken (GMP), voor ATMP- Goede Klinische Praktijken (GCP), voor ATMP