< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Eva Goossens

  • Onderzoeksdoeleinden:Prof. Dr. Eva Goossens behaalde haar doctoraatstitel in 2015 aan de KU Leuven/ FWO (België) met haar onderzoekswerk omtrent transitionele zorg voor jonge patienten gediagnosticeers met aangeboren hartaandoeningen. Zij zette haar academisch onderzoekswerk verder als een post-doctoraal onderzoeker in Canada (McGill universiteit) en Zweden (Gothenburg universiteit) en coordineert momenteel verschillende studies in het domein van congenitale cardiologie, oncologie, cardiologie en rolontwikkeling van Advanced Nursing Practice. Prof. Goossens ontwikkelde een bijzondere expertise in kwantitatieve onderzoeksdesigns, epidemiologie, gezondheidszorgonderzoek en cardiovasculaire verpleegkunde. Ze is momenteel aangesteld als Assistant Professor aan het Centrum voor onderzoek en innovatie in de zorg (CRIC), Universiteit Antwerpen waar zij een leiderschapsrol opneemt binnen de Masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist.
  • Trefwoorden:VERPLEEGKUNDIG ONDERWIJS, VERPLEEGKUNDE, PEDIATRIE, FARMACOLOGIE, CARDIOLOGIE, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Ziekenhuiswetenschappen en -management, Gezondheidszorg voor kinderen in kwetsbare groepen, Verpleegkunde in algemene geneeskunde en medische specialismen, Verpleegkunde in algemene heelkunde en aanverwante specialismen, Pediatrische verpleegkunde, Farmacologie niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken:Bijzondere expertise in het opzetten van zowel kwantitatieve, kwalitatieve als mixed methods onderzoeken;Expertise in het toepassen van geavanceerde statistiche technieken mbt SPSS, SAS en R.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Partners binnen de gezondheidszorg, zowel intramurale, transmurale en extramurale zorginstellingen Overheid en beleidsmakersOpleiders en studenten Patiënten en omgeving