< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Elvira Crois

 • Onderzoeksexpertise  (Vrije Universiteit Brussel):

  Elvira Crois is Assistant Professor en postdoctoraal onderzoeker in het Departement Educatiewetenschappen aan Vrije Universiteit Brussel. Diens onderzoek verdiept zich in het scheppen van werelden binnen en via participatieve kunsten en speelse educatie voor sociale verandering. 

  In 2023 startte Elvira een onderzoeksproject naar esthetische leerstrategieën voor educatie van klimaatverandering. Die onderzoekt esthetische strategieën in participatieve voorstellingen over klimaatverandering ter ondersteuning van onderwijs dat gericht is op het transformeren van de culturele dimensie van klimaatverandering, d.w.z. de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van een duurzame toekomst voor Aarde.

  In 2022 behaalde Elvira een dubbeldoctoraal in Theater en Intermedia (Universiteit Antwerpen) en Agogische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) met het proefschrift 'Holding [ a Conversation with ] the Situation. The Performer's Tactical Ability and the Aesthetic Affect of Audience Participation'. Het onderzoek bestudeerde performer training om de invloed van de vaardigheden van de performer op de esthetiek van publieksparticipatie beter te begrijpen. Via een vergezellende benadering (d.w.z. een participatieve onderzoeksmethode) en het theoretisch kader van de theatergenetica (d.w.z. de studie van het creatieve proces), onderzoekte het project participatieve podiumkunsten, waaronder het werk van Katrien Oosterlinck (BE) (www.spatie.info), Seppe Baeyens (BE) (leon.dance) en Sarah John (AU/DK) (art-of-listening.org).

  In 2022-2022 coördineert Elvira samen met Marieke Breyne de community of practice 'Worldmaking: Crafting Cultures With and For Young People', gefinancierd door Erasmus+ Youth in Action (JINT vzw). Dit interdisciplinaire project verzamelt beoefenaars van participatieve kunsten, kunsteducatie en sociale rechtvaardigheid om de wisselwerking tussen regels en waarden in het proces van wereldmaken te onderzoeken. Project partners: Destelheide (BE), De Veerman (BE), spatie vzw/Katrien Oosterlinck (BE), Coney/The Young Coneys (UK), The Advocacy Academy (UK), Art of Listening (DK), Keur Eskemm (FR).

  Van 2015-2017 werkte Elvira als sociaal-cultureel werker bij Gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek, Brussels. Sinds 2017 neemt hen de rol op zich van assessor van Erasmus+ jeugdprojecten voor het nationaal agentschap JINT. Elvira maakt deel uit van Apaya Network, een Europees netwerk van jonge onderzoekers die de poëzie van het zintuiglijk theater verkennen. Daarnaast is hen organiserend lid van de interuniversitaire doctoraatsopleiding “What does it mean to be a researcher in 21st century Academia?” en van 2018-2020 co-president van de informeel vereniging van doctoraatsstudenten van het departement literatuur.

 • Disciplines  (University of Antwerp):Groeps- en interpersoonlijke processen, Culturele participatie, Informeel leren, Methodologie van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek, Onderwijskunde op mesoniveau, Onderwijskunde op microniveau, Beroepsonderwijs, beroepsopleiding en levenslang leren, Antropologische theorie, Sociologie van de kunsten, Groeps- en interpersoonlijke relaties, Sociologische methodologie en onderzoeksmethoden, Interpersoonlijke communicatie, Poëzie, Podiumstudies, Theaterwetenschappen, Design for performance, Choreografie, Circus, Dramaturgie, Voorstelling, Theater, Theatertechnieken, Sociale en relationele kunst, Menselijk georiënteerd design
 • Disciplines  (Vrije Universiteit Brussel):Voorstelling, Milieueducatie en -verlenging, Dramaturgie, Informeel leren, Culturele participatie, Algemene en logistieke diensten, Sociale verandering
 • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (Vrije Universiteit Brussel):

  Elvira Crois is Assistant Professor en postdoctoraal onderzoeker in het Departement Educatiewetenschappen aan Vrije Universiteit Brussel. Diens onderzoek verdiept zich in het scheppen van werelden binnen en via participatieve kunsten en speelse educatie voor sociale verandering. 

  In 2023 startte Elvira een onderzoeksproject naar esthetische leerstrategieën voor educatie van klimaatverandering. Die onderzoekt esthetische strategieën in participatieve voorstellingen over klimaatverandering ter ondersteuning van onderwijs dat gericht is op het transformeren van de culturele dimensie van klimaatverandering, d.w.z. de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van een duurzame toekomst voor Aarde.

  In 2022 behaalde Elvira een dubbeldoctoraal in Theater en Intermedia (Universiteit Antwerpen) en Agogische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) met het proefschrift 'Holding [ a Conversation with ] the Situation. The Performer's Tactical Ability and the Aesthetic Affect of Audience Participation'. Het onderzoek bestudeerde performer training om de invloed van de vaardigheden van de performer op de esthetiek van publieksparticipatie beter te begrijpen. Via een vergezellende benadering (d.w.z. een participatieve onderzoeksmethode) en het theoretisch kader van de theatergenetica (d.w.z. de studie van het creatieve proces), onderzoekte het project participatieve podiumkunsten, waaronder het werk van Katrien Oosterlinck (BE) (www.spatie.info), Seppe Baeyens (BE) (leon.dance) en Sarah John (AU/DK) (art-of-listening.org).

  In 2022-2022 coördineert Elvira samen met Marieke Breyne de community of practice 'Worldmaking: Crafting Cultures With and For Young People', gefinancierd door Erasmus+ Youth in Action (JINT vzw). Dit interdisciplinaire project verzamelt beoefenaars van participatieve kunsten, kunsteducatie en sociale rechtvaardigheid om de wisselwerking tussen regels en waarden in het proces van wereldmaken te onderzoeken. Project partners: Destelheide (BE), De Veerman (BE), spatie vzw/Katrien Oosterlinck (BE), Coney/The Young Coneys (UK), The Advocacy Academy (UK), Art of Listening (DK), Keur Eskemm (FR).

  Van 2015-2017 werkte Elvira als sociaal-cultureel werker bij Gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek, Brussels. Sinds 2017 neemt hen de rol op zich van assessor van Erasmus+ jeugdprojecten voor het nationaal agentschap JINT. Elvira maakt deel uit van Apaya Network, een Europees netwerk van jonge onderzoekers die de poëzie van het zintuiglijk theater verkennen. Daarnaast is hen organiserend lid van de interuniversitaire doctoraatsopleiding “What does it mean to be a researcher in 21st century Academia?” en van 2018-2020 co-president van de informeel vereniging van doctoraatsstudenten van het departement literatuur.