< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Elvio Amato

  • Onderzoeksdoeleinden:Ik heb een achtergrond in chemie en ecotoxicologie. Mijn onderzoek focust op het gedrag van polluenten en de effecten op organismen in het aquatische milieu. Ik ben met name ge├»nteresseerd in het bepalen van de biologische beschikbaarheid van verontreinigende stoffen in water en sediment, met als doel de beoordeling van de milieukwaliteit en de besluitvorming te verbeteren. Momenteel richt mijn werk zich op de ontwikkeling van een toestel dat toelaat de biobeschikbare concentraties van een breed scala aan contaminanten (metalen en organische verbindingen) in water te meten. Eerdere projecten omvatten onder meer de bepaling van de biobeschikbaarheid van metalen in sedimenten met passieve samplers en de synthese en karakterisering van biomimetische zilver nanopartikels met antibacteri├źle eigenschappen.
  • Trefwoorden:NANOMATERIALEN, MILIEUCHEMIE, CHEMISCHE VERVUILING, MILIEUEFFECTBEOORDELING, NANOTCHNOLOGIE, ECOTOXICOLOGIE, CHEMIE, Biologie
  • Disciplines:Analytische spectrometrie, Vaste stofchemie, Ecotoxicologie, Aquatische chemie, Milieuchemie, Milieueffecten en risico assessment, Milieumonitoring
  • Onderzoekstechnieken:SpeciatieanalysesBeoordeling van de biologische beschikbaarheidBioaccumulaiton beoordelingToxiciteit testenPassieve bemonsteringBeoordeling van sediment en waterkwaliteitAnalytische scheikunde
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Milieubescherming agentschappenRegulatorsMilieuadviesbureausIndustries