< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Els Lecoutere

  • Onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek focust op gender en collective actie. Ik bestudeer het effect van sociale relaties bepaald door gender, gender normen en gender-specifieke voorkeuren op economisch gedrag in common pool resource omstandigheden en op gezinsniveau in ontwikkelingslanden. Daarenboven onderzoek ik in welke mate sociale relaties bepaald door gender en economisch gedrag kunnen veranderd worden door interventies of programmas. Mijn achtergrond in (ontwikkelings)economie en demografie, in combinatie met een doctoraat in de politieke wetenschappen laten een multidisciplinaire aanpak toe waarbij kwalitatieve en kwantitatieve methodes, inclusief experimenten, worden toegepast. Mijn werk concentreert zich op oost Afrika.
  • Trefwoorden:GENDER, COLLECTIEVE ACTIE THE COMMONS, LANDBOUWGEZINNEN, SUB-SAHARISCH AFRIKA, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Analyse van collectieve besluitvorming, Huishoudelijk gedrag en familieorganisaties, Sociologie van gender- en genderrelaties, Ontwikkelingsstudies
  • Onderzoekstechnieken:Impact evaluatie: experimenteel en quasi-experimenteel, regressie analyse, lab-in-the-field experimenten, kwalitatieve onderzoeksmethodes
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Policy makers, NGOs, development actors