< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Els Du Bois

  • Onderzoeksexpertise:Ontwerpen voor een circulaire economie | ecodesign Specifieke interesse in het circulair gebruik van plastics en onderzoek naar ontwerp van alternatieven voor plastics voor eenmalig gebruik. In detail gaat dit over vier luiken: - slimme materiaalselectie, user-centered materiaalkenmerken, materiaalidentiteit van nieuwe materialen (zoals biomaterialen en gerecyleerde materialen) - duurzame product ervaring, levensduurverlenging van producten, product service systems, duurzaam gedrag - einde levensduur, hergebruik producten, hergebruik componenten, recycleren, composteren, plastic soup - kwalitatieve levenscyclusanalyse met als doel op opportuniteiten in kaar t te brengen voor circulaire optimalisaties
  • Trefwoorden:PRODUCTONTWIKKELING, DUURZAME MATERIALEN, LEVENSEINDE, DUURZAME CONSUMPTIE, ECODESIGN, CIRCULAIRE ECONOMIE, Overige technische wetenschappen
  • Disciplines:Productontwikkeling, Duurzame ontwikkeling, Human-centered design, Strategisch design, Systeem design, Andere productontwikkeling niet elders geclassificeerd, Menselijk georiënteerd design, Milieuethiek
  • Onderzoekstechnieken:- design research, either in the form of research in design context, design inclusive research as well as practice-based design research.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:interesse in co-creatie en samenwerking in onderzoeksprojecten met industrie, consumenten, burgers, overheid, en academische collega's