< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ellen Vandervieren

  • Onderzoeksdoeleinden:Pre- en postmetingen, kwantitatieve data-analyse, literatuurstudies, diepte-interviews, focusgroepen, Delphi-studie.
  • Trefwoorden:ONDERWIJSMETHODE, WISKUNDEONDERWIJS, DIDACTIEK, LERARENBEROEP, EXPERIMENTELE STUDIE, Wiskunde
  • Disciplines:Curriculum en pedagogiek van wiskunde en rekenvaardigheid, Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Methodologie van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek, Didactiek van schoolvakken
  • Onderzoekstechnieken:Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Collega-onderzoekers, onderwijsprofessionals, studenten, bedrijfsleven en overheid