< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Elke Struyf

  • Onderzoeksdoeleinden:LeerkrachtenprofessionaliseringGeïntegreerde leerlingenbegeleiding/ontwikkelen van een zorgbeleid op schoolKlasmanagement/leerkracht-leerling relaties.
  • Trefwoorden:PROFESSIONALISERING LERAREN, SECUNDAIR ONDERWIJS, LERARENOPLEIDING, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken, zoals case-study, Delphi onderzoek, focusgroepen, survey onderzoek.Ontwikkeling en validering van vragenlijstenUitvoeren van kwalitatief onderzoekBijdrage aan studiedagen/bijscholingsactiviteiten
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Scholen (Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies) - Schoolnabije diensten, zoals Pedagogische begeleidingsdiensten, Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)- Lerarenopleiders aan hogescholen, universiteiten, en Centra voor Volwassenenonderwijs- Overheid