< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Elke Leuridan

  • Onderzoeksdoeleinden:Gedurende de laatste 10 jaren hebben we een zeer specifieke expertise opgebouwd rond vaccinatie en zwangerschap. Deze kwetsbare populatie is per definitie vaak uitgesloten van klinische studies. En daarom is de expertise die we hebben opgebouwd in het uitvoeren en interpreteren van dit soort studies uniek. We focussen op zowel de uitvoering (design, recrutering, opvolging...) van de studies alsook de veiligheid van de strategie en interpretatie van de resultaten voor zowel volksgezondheid als de individuele patienten. Wereldwijd hebben we een netwerk opgebouwd voor samenwerking ivm alle aspecten die te maken hebben met zwangerschap en vaccinatie.
  • Trefwoorden:MATERNALE ANTILICHAMEN, VACCINATIE, KINKHOEST, Geneeskunde
  • Disciplines:Immunologie, Vaccinologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten
  • Onderzoekstechnieken:Ons onderzoeksteam heeft ervaring in het analyseren van data banken op een correcte statistische wijze. Bovendien hebben we ervaring in het laboratorium met B cel responses on de vorm van antistof responsen na vaccinatie (Elisa), analyse van borstvoedingsstalen (Elisa) en T cel responsen (Fascia). Ook beleidsondersteunend onderzoek hebben we succesvol gedaan.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Mogelijke gebruikers van onze expertise zijn zowel clinici die te maken krijgen met maternale immunisatie zoals huisartsen, gynecologen, vroedvrouwen en kinderartsen. Ook beleidsmedewerkers en epidemiologen kunnen gebruik maken van onze epxertise, of een samenwerking aangaan omtrent de strategie van vaccinatie en zwangerschap. Bovendien hebben we een uitgebreide ervaring in het uitvoeren van uitzonderlijk ingewikkelde klinische studies met een kwetsbare doelgroep.