< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dirk De Bièvre

  • Onderzoeksexpertise:Internationale samenwerking Internationaal handelsbeleid Handelsbeleid van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en China Transatlantische relaties Wereldhandelsorganisatie WTO Belangengroepen in de Europese Unie Europese Bankenunie Duitse politiek
  • Trefwoorden:EXTERNE RELATIES VAN DE EUROPESE UNIE, POLITIEKE ECONOMIE, POLITIEKE WETENSCHAPPEN, INTERNATIONALE POLITIEK, INTERNATIONAAL HANDELSRECHT, INTERNATIONAL EC. RELATIES, INTERNATIONALE ORGANISATIES, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme, Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:- Concept formatie en kritiek - Hypothesevorming - Casus selectie - Kwalitatieve Vergelijkende Analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Journalisten - Denktanken - Beleidsmakers (Vlaamse, Belgische, Europese)