< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dirk Adriaensen

  • Onderzoeksexpertise:Experimenteel longonderzoek met focus op structuur (van orgaan tot moleculair niveau) , functie en mogelijke pathologie van sterk bezenuwde organoïde groepen van neuroendocriene cellen (neuroepitheliale lichaampjes; neuroepithelial bodies; NEBs) in het luchtwegepitheel van de longen van proefdier en mens. Er werd een ex vivo long-slice model ontwikkeld voor functionele 'live cell imaging' van NEBs, maar tegelijk ook van in principe elk cel- en weefseltype in de longen. We konden al aantonen dat NEBs en hun micro-omgeving dienst doen als sensorische luchtwegreceptoren en reageren op zowel chemische als mechanische stimuli, maar ook als een specifieke niche voor een unieke populatie van postnatale stamcellen in het luchtwegepitheel. Momenteel worden de onderdrukkings- en activeringsmechanismen van deze stamcellen, en hun mogelijke verband met het ontstaan van kleincellige longcarcinomen, verder onderzocht.
  • Trefwoorden:LONGWEEFSEL, LONGFYSIOLOGIE, LONGKWETSUUR, MUISMODELLEN, NEURO-ENDOCRIENE CELLEN, LEVENDECEL-BEELDVORMING, MICROSCOPIE, EXPERIMENTELE STUDIE, Geneeskunde
  • Disciplines:Dierlijke cel- en moleculaire biologie, Dierlijke morfologie, anatomie en fysiologie, Cellulaire signaaltransmissie, Gastro-enterologie, Stamcelbiologie, Cytologie, Histologie, Neuroanatomie, Neurofysiologie, Celfysiologie, Orgaanfysiologie, Respiratoire geneeskunde
  • Onderzoekstechnieken:Een brede waaier van microscopische technieken; cel- en moleculair biologische technieken; ontwikkelen van in vitro, ex vivo en in vivo modellen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Voornamelijk andere onderzoekers in medische, biomedische en biologische domeinen.