< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dieter Vermandere

  • Onderzoeksdoeleinden:Meertaligheid en interculturele interactie op de werkvloer. Zowel onderzoezk naar specifieke gevalsstudies als globale evaluaties van language policy en language management strategies.
  • Trefwoorden:MEERTALIGHEID, SOCIOLINGUÏSTIEK, Letteren
  • Disciplines:Linguïstische antropologie, Sociale en culturele antropologie, Stedelijke sociologie en gemeenschapsstudies, Italiaanse taal, Sociolinguïstiek
  • Onderzoekstechnieken:ethnografische analyse; kwalitatief onderzoek (interviews); kwantitatief onderzoek (survey)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:bedrijven, overheden