< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Diana De Graeve

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoeksexpertise is in het domein van de gezondheidseconomie en omvat een brede waaier van onderwerpen en analytische methoden. Het betreft hoofdzakelijk toegepaste empirische analyses ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Er is ten eerste heel wat expertise opgebouwd rond verdelingsaspecten met betrekking tot gezondheid en de consumptie en financiering van zorg, zowel op theoretisch als op empirisch vlak. Er werd onder meer onderzoek gedaan naar de impact van verschillende financieringsvormen op gedrag en op problematische private betalingen voor zorggebruik. Dit werd bestudeerd in België en in ontwikkelingslanden.Economische evaluatiestudies (kosten-nuts en kosten-effectiviteitsanalyses) van geneesmiddelen of medische technologieën zijn een tweede belangrijk expertisedomein. Uitgevoerde studies maken in toenemende mate gebruik van betere data en meer geavanceerde analysemethoden. Er wordt voor deze studies multidisciplinair samengewerkt.Tenslotte is er nog expertise in toegepast beleidsonderzoek met betrekking tot de organisatie van gezondheidszorg.Lopende projecten richten zich op de kosten-effectiviteit van de toediening van injecties voor de behandeling van multiresistente tuberculose door leken (niet medisch geschoolden) uit de gemeenschap in Eswatini (voormalig Swaziland) en op prestatiegebaseerde financiering in DR Congo. Samen met collega's van de faculteit geneeskunde wordt ook een cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd om kosten en werklast van zorggebruik tijdens weekends en feestdagen te optimaliseren door triage van patiënten die zich aanmelden op de spoeddienst en verwijzing naar een aangrenzende huisartsenwachtpost (de TRIAGE-trial).
  • Trefwoorden:ECONOMISCHE EVALUATIE, BILLIJKHEID, GEZONDHEIDSECONOMIE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste economie, Financiering van de gezondheidszorg, Gezondheidseconomie, Eerstelijnsgezondheidszorg, Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie
  • Onderzoekstechnieken:kosten-effectiviteitsanalyse, kosten-nutsanalyse, regressie-analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:beleidsmakers, zorgverstrekkers