< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Denis Constales

  • Trefwoorden:speciale functies, heterogene katalyse
  • Disciplines:Reactiesystemen, Heterogene katalyse, Surveying, Katalytische reactietechnieken niet elders geclassificeerd, Verschillende complexe variabelen en analytische ruimten, Functies van een complexe variabele, Numerieke analyse, Sequenties, reeksen, sommatievermogen, Reële functies, Eindige verschillen en functionele vergelijkingen, Dynamische systemen en ergodische theorie, Potentiaaltheorie, Integraalvergelijkingen, Speciale functies, Harmonische analyse op Euclidische ruimtes, Integraaltransformaties, operationele calculus, Gedeeltelijke differentiaalvergelijkingen, Variatieberekening en optimale controle, optimalisatie, Andere wiskunde niet elders geclassificeerd, Benaderingen en uitbreidingen, Abstracte harmonische analyse, Operator theorie, Wiskundige analyse niet elders geclassificeerd, Meting en integratie