< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Debby Van Dam

  • Onderzoeksexpertise:Modellering van aandoeningen met neurologische symptomatologie in knaagdiermodellen Cognitieve en gedragsmatige veranderingen bij de ziekte van Alzheimer en gerelateerde neurodegeneratieve aandoeningen Neurochemische en neuropathologische correlaten van gedragsveranderingen Diepgaande fenotypering van knaagdiermodellen via beoordeling van verschillende niveaus van leren en geheugen, gedragsveranderingen (bijv. agressie, circadiane ritmeveranderingen, angst), motorische prestaties, EEG-gebaseerde slaap- of epilepsiestudies. Chirurgische interventies in knaagdieren inclusief stereotactische procedures (Niet)farmacologische interventies met symptomatische of ziektemodificerende procedures Gedrags- en biochemische biomarkers van de ziekte van Alzheimer bij het syndroom van Down
  • Trefwoorden:DEMENTIE, TRANSLATIONELE NEUROWETENSCHAPPEN, GEDRAGSEXPERIMENTEN, ALZHEIMER-DEMENTIE, NEUROCHEMIE, HET VEROUDEREN VAN DE HERSENEN, NEURODEGENERATIEVE HERSENZIEKTEN, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Gedragsneurowetenschappen, Cognitieve neurowetenschappen, Neurologische en neuromusculaire ziekten, Neurofysiologie
  • Onderzoekstechnieken:- Cognitieve en gedragsmatige evaluatie in knaagdieren - Farmacologische en niet-farmacologische modulering gedragsveranderingen - In vivo elektrofysiologie (slaap, epilepsie) - Neurodegeneratieve aandoeningen, m.i.v. de ziekte van Alzheimer en gerelateerde aandoeningen - Diermodellen voor neurodegeneratieve aandoeningen - Chirurgische en stereotactische technieken in knaagdieren - Neurochemische en neuropathologische correlaten van gedragsveranderingen en hersenfuncties - Neurofysiologie en gedragsneurowetenschappen - Proefdierkundige technieken m.i.v. projectontwerp, wetgevend kader, dierenwelzijn en ethische aspecten
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoekers op zoek naar diepgaande fenotypering en validering van knaagdiermodellen m.i.v. neurochemische en neuropathologicshe correlates, farmacologische interventies en chirurgische interventies