< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

David Gijbels

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar de kwaliteit van en de relatie tussen leren en evalueren in (hoger) onderwijs, op de werkplek en in de transitie van (hoger) onderwijs naar de werkplek- Effecten van leeromgevingen in het hoger onderwijs- (meten van) leerprocessen- Werkplekleren
  • Trefwoorden:VISIE OP ONDERWIJS, BEOORDELING VAN DE OPLEIDING, DIEP LEREN, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijspsychologie en educatief ontwerp, Onderwijskunde op microniveau, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:In kaart brengen van effectiviteit van (bedrijfs-)opleidingen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Instellingen hoger onderwijs- Professionele organisaties