< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dave De Ruysscher

  • Trefwoorden:Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Geschiedenis van het recht, Economisch, handels- en financieel recht, Romeins recht, Economische geschiedenis
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:

    Dave De ruysscher (1978) is historicus en jurist. Zijn onderzoek betreft de geschiedenis van het handelsrecht tot vandaag. Het zwaartepunt van zijn expertise betreft vroegmodern en negentiende-eeuws handelsrecht, in het bijzonder betreffende vennootschappen, maritieme handel en faillissement.