< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Cosmin Copot

  • Onderzoeksdoeleinden:Een van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen is het ontwikkelen van visuele servobesturingen en architecturen en het onderzoeken van de mens-robot interactie, wat machineveiligheidstaken en collaboratieve robots impliceert. Een andere onderzoeksrichting binnen het robotica laboratorium is het gebruik van robots/cobots in de biomedische sector. Eén van de studies is een nauwkeurige tracking positie tijdens radiotherapie, bv. synchronisatie van de bestralingsfocus met de beweging van het longweefsel tijdens de ademhaling. De laatste jaren heb ik ook het probleem van de controle van pelotonvoertuigen onderzocht. om de stop en het effect op de snelwegen te verzachten. Er is een toegenomen belangstelling van de automobielindustrie om controlearchitecturen in te zetten die zullen bijdragen tot de definitieve productverbetering.
  • Trefwoorden:MANIPULATOR ROBOT, ROBOT ZICHT, CONTROLESYSTEMEN, PROCESCONTROLE, ROBOTICA, Elektronica en elektrotechniek
  • Disciplines:Robotica en automatische controle, Control engineering, Mobiele en gedistribueerde robotica, Robotmanipulatie en interfaces, Robotstructuren
  • Onderzoekstechnieken:Zijn ervaring omvat de ontwikkeling van dynamische modellen voor systemen en in het bijzonder de toepassing van modellerings- en controletechnieken. Op het gebied van mechatronica, modellering en besturing van robotsystemen beperkt de expertise zich niet alleen tot de theoretische ontwikkeling van modellering, identificatie en besturing, maar omvat het ook de implementatie van deze strategieën in embedded systemen. Naast klassieke PID-besturing van mechatronische/robotische systemen, zijn ook meer geavanceerde technieken zoals Model Predictive Control geëvalueerd, die een belangrijk inzicht geven in de voordelen van meer geavanceerde regelalgoritmes bij de besturing van mechatronische/robotische systemen. Zijn onderzoeksactiviteiten liggen op het gebied van servo systemen, vision systemen, auto-tuning en adaptieve besturing, modellering en simulatie, systeemidentificatie, computerondersteund ontwerp van besturingssystemen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Vlaanderen bevat de belangrijkste industrie uit België en autonome systemen zijn van groot belang om een optimale productie-efficiëntie te bereiken. Veel Vlaamse bedrijven zijn geïnteresseerd in investeringen in robotica en automatiseringsonderzoek, van productiebedrijven die autonome productiecellen wensen, tot machinebouwers die hun producten willen evolueren naar volledig autonome machines.