< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Christophe Vande Velde

  • Onderzoeksexpertise:Mijn expertise situeert zich in het gebied van organische synthese en structuuropheldering, in functie van structuur-activiteitsrelaties, fysisch organische chemie en katalyse. Technieken die daarvoor ter beschikking zijn, zijn éénkristaldiffractie en thermische technieken (differentiële scanning calorimetrie (DSC); thermogravimetrische analyse (TGA) en reactiecalorimetrie). Het onderzoek situeert zich momenteel in een drietal projecten: 1. Synthese en karakterisatie van scaffolds for katalysator immobilisatie 2. Ontwerp van een continue kristallisatiereactor 3. Ontwerp van een depolymerisatiepad voor PUR dat hergebruik van alle fracties toelaat.
  • Trefwoorden:REACTIECALORIMETRIE, CALORIMETRIE, Scheikunde
  • Disciplines:Thermische analyse, Organische chemische synthese, Fysische organische chemie, Chemische kristallografie, Katalyse, Chemisch proces design, Procescontrole
  • Onderzoekstechnieken:Eenkristal-x-straaldiffractie is de goudstandaard voor het bepalen van de structuur van kristallijne materialen, en geeft informatie over de identiteit van de aanwezige atomen en hun bindingslengten, en hoeken, de moleculaire conformatie in het kristal en de stereochemie van moleculen. Een kristal van 0.1-0.2mm groot volstaat voor een structuurbepaling. Differentiële scanningcalorimetrie is een techniek die een klein staal (enkele mg) onder gecontroleerde atmosfeer opwarmt of afkoelt, en continu de warmteflux van of naar het staal opmeet. Dit is bruikbaar voor het bepalen van smeltpunten, glastransities, warmtecapaciteiten, en tot op zekere hoogte thermische stabiliteit. Thermogravimetrie is een microgrambalans waarbij het staal zich in een oven bevindt. De temperatuur wordt opgedreven, en de massa continu gemeten. Ontbinding van het staal in functie van de temperatuur wordt geregistreerd. Reactiecalorimetrie, bepalen van reactiewarmten van vloeibare reactiemengsels met een volume tussen de 300 en 1000 mL. Dit soort metingen is nutting om voor veiligheidsstudies te kunnen bepalen wat de maximaal bereikbare temperatuur van het reactiemengsel zou zijn bij een koelingsprobleem, en voor het aanpassen van het proces om calamiteiten te vermijden
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:iedereen met de nood om de identiteit of stereochemie van een kristallijn materiaal te bevestigen iedereen die ineteresse heeft in het thermisch gedrag van hun materialen (lijmen, verven, polymeren, katalysatoren ...) chemische procesontwikkelaars, uitvoerders van een chemische proces waarop nooit gegevens verzameld zijn over warmteontwikkeling of criticaliteitsklasse.