< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Christine Van Broeckhoven

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):In het VIB8 - Departement voor Moleculaire Genetica zijn `standaard' genetische technologieën gecentraliseerd in een high-throughput Genetische Service Faciliteit (GSF). Standaardanalyses in de GSF zijn STR genomische zoektochten, DNA sequentieanalyses, SNP/mutatie detectie en analyse, EBV lymfoblast transformatie, lymfocyt pelletering, geautomatiseerde DNA/RNA extractie uit bloed, cellen en weefsel. In 2002, werd de GSF opengesteld tegen betaling voor academische en industriële gebruikers (www.vibgeneticservicefacility.be). In de VIB8 - onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten worden DNA diagnostische analyses uitgevoerd voor causale mutaties in gekende ziektegenen voor jonge patiënten (minder dan 70 jaar) met Alzheimer of frontotemporale dementie, prionziekten, amyotrofe laterale sclerosis of de ziekte van Parkinson. In het VIB8 - Departement voor Moleculaire Genetica zijn `standaard' genetische technologieën gecentraliseerd in een high-throughput Genetische Service Faciliteit (GSF). Standaardanalyses in de GSF zijn STR genomische zoektochten, DNA sequentieanalyses, SNP/mutatie detectie en analyse, EBV lymfoblast transformatie, lymfocyt pelletering, geautomatiseerde DNA/RNA extractie uit bloed, cellen en weefsel. In 2002, werd de GSF opengesteld tegen betaling voor academische en industriële gebruikers (www.vibgeneticservicefacility.be). In de VIB8 - onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten worden DNA diagnostische analyses uitgevoerd voor causale mutaties in gekende ziektegenen voor jonge patiënten (beneden 70 jaar) met Alzheimer of frontotemporale dementie, prionziekten, amyotrofe laterale sclerosis of de ziekte van Parkinson.​​​
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):GENETICA, GENETISCHE EPIDEMIOLOGIE, HOGE DOORVOER-ANALYSE, GENOTYPERING, CELLIJNEN, FUNCTIONELE GENOMICS, STR-GENOTYPERING, SNP (SINGLE NUCLEOTIDE POLUMORPHISM), Biomedische wetenschappen
  • Disciplines  (University of Antwerp):Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Publieke medische diensten
  • Disciplines  (Flemish Institute for Biotechnology):Bio-informatica en computationele biologie, Neurowetenschappen
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Naast de diensten en onderzoekstechnieken die tegen betaling worden aangeboden in de VIB8 Genetische Service Faciliteit (GSF) en de DNA diagnostische eenheid in de VIB8 onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten, is samenwerking mogelijk in deze onderzoeksgroep voor genetische epidemiologie van complexe ziekten, neuropathologische analyses van mens en muis hersenen, reportergen analyse van genexpressie, en het aanmaken van cel en diermodellen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Gebruikers van de VIB8 - Genetische Service Faciliteit zijn onderzoekers werkzaam in laboratoria van universiteiten, instituten of bedrijven. Deze van de DNA diagnostische eenheid in de VIB8 - Neurodegenerative Hersenziekten groep zijn clinici verbonden aan medische genetische of neurologische centra. De academische klanten verrichten hoofdzakelijk onderzoek in de moleculaire biologie en/of functionele genomica. De industriële klanten vinden we terug in zowel de humane als de agricultuur gaande van plantenveredelingsbedrijven tot farmaceutische bedrijven.