< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Chantal De Groote

  • Onderzoeksexpertise:- Elektronenmicroscopie van huidbiopten voor de diagnose van progressieve encefalopathieën - Ultrastructurele Neuropathologie - Ultrastructurele analyse van perifere zenuwen voor genotype-fenotype correlaties in erfelijke perifere neuropathieën (ziekte van Charcot-Marie-Tooth-CMT)
  • Trefwoorden:ERFELIJK, KLINISCH SPECTRUM, GENETISCHE SCREENING, GENETISCHE ZIEKTE, GENIDENTIFICATIE, Geneeskunde
  • Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Medische systeembiologie, Neurowetenschappen, Pediatrie en neonatologie, Moleculaire en celbiologie, Verpleegkunde, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
  • Onderzoekstechnieken:Standaard elektronen microscopische technieken incl fixatie, hars inbedding en contrasteren. Ultramicrotomie. Ultrastructurele analyses met Philips (FEI) CM10 elektronen microscoop. Licht microscopie, histologische- histoenzymologische- immunohistochemische- en elektronen microscopische technieken. Goed gedocumenteerd archiefmateriaal van de IBB Biobank kan ter beschikking gesteld worden. Het materiaal bestaat uit bevroren- en uit hars-ingebedde perifere zenuwbiopten. Cryostaat coupes, hars ingebedde semidun en ultradunne coupes alsook EM foto's van erfelijke perifere neuropathieën (CMT). Technische richtlijnen zijn te vinden op: www.bornbunge.be (LUN)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Neurologen, kinderneurologen, pathologen en moleculaire biologen Master- en PhD studenten Histopathologische en Neuromusculaire laboratoria