< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Carl Mensch

  • Onderzoeksdoeleinden:Met computationele chemie trachten we efficiënte oplossingen te vinden voor wetenschappelijke uitdagingen die niet met experimenten op te lossen zijn. In mijn onderzoek werden kwantumchemische berekeningen ten volle benut om spectroscopische experimenten in detail te begrijpen en zo ook de toepassing ervan voor biologisch relevante vraagstukken uit te diepen. Zo werd duidelijk dat IR, VCD, Raman en ROA spectroscopie hand in hand gaan met computationele chemie.Voor het ontwikkelen van nieuwe synthesemethodologieën om op een duurzame wijze bouwstenen voor onder andere geneesmiddelen en materialen te maken, stoten we regelmatig op onverwachte chemische reacties. Door deze nieuwe reacties te bestuderen met computersimulaties, krijgen we een fundamenteel inzichten. Zo begrijpen we die reacties op moleculair niveau en kunnen we ze optimaal benutten om nieuwe experimenten uit te werken en nog meer nieuwe reacties te ontdekken.
  • Trefwoorden:COMPUTATIONELE CHEMIE, ORGANISCHE CHEMIE, SPECTROSCOPIE (VIBRATIONEEL), HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC), SUPERCOMPUTING, Scheikunde
  • Disciplines:Structurele biologie
  • Onderzoekstechnieken:Computationele chemie, met inbegrip van moleculaire simulaties, DFT, computationele organische chemie en spectroscopische berekeningen.IR, VCD, UV, ECD, Raman en ROA spectroscopie.High performance computing.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoekers met interesse in high performance computing, organische scheikunde en moleculaire spectroscopie.