< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Bart Eeckhout

  • Onderzoeksexpertise:1. Moderne Engelstalige literatuur (klemtoon: Amerikaanse literatuur van de 20ste eeuw). 2. Modernistische poëzie: Wallace Stevens. 3. Studies over LGBTIQ-thema's en queer theory, vooral in het veld van de interdisciplinaire cultuurstudies (vnl. contemporaine literatuur in het Engels en recente geschiedenis) en met betrekking tot de wisselwerking tussen academisch en maatschappelijk activistisch werk. 4. Multidisciplinaire stadsstudies (als lid van het Urban Studies Institute) met klemtoon op New York City en literaire stadsstudies. 5. Antwerp Research Institute for the Arts (als voorzitter), met bijzondere aandacht voor multidisciplinair onderzoek in de muziek. 6. Literatuur en filosofie; literatuur en architectuur; literatuur en muziek. Voor meer details: zie mijn persoonlijk webpagina aan de UAntwerpen.
  • Trefwoorden:SOCIALE EMANCIPATIE, CULTURELE DIVERSITEIT, LITERAIRE MODERNISME, LITERATUUR-ENGELS, LITERAIRE KRITIEK, LITERATUURGESCHIEDENIS, LITERATUURWETENSCHAP, LITERAIRE INVLOED, Letteren
  • Disciplines:Literatuurwetenschappen, Vergelijkende literatuurstudies, Hedendaagse literatuur, Genderstudies, Literaire vertaling, Engelse literatuur, Moderne literatuur, Poëzie, Queerstudies, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Literatuurkritiek, Literaire geschiedenis, Literatuurtheorie, Sociologie van literaire teksten, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Architectuur niet elders geclassificeerd, Kunststudies en -wetenschappen niet elders geclassificeerd, Interieurarchitectuur niet elders geclassificeerd, Muziek niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken:Ik beoefen kwalitatief onderzoek, wat zich grotendeels beperkt tot lezen en schrijven.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Journalisten met een interesse in een van de vermelde onderwerpen; kunst- en cultuurhuizen; LGBTIQ-activisten.