< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Arthur Cools

  • Onderzoeksexpertise:Onderzoek en beoordelingsopdrachten betreffende filosofie in het algemeen, hedendaagse filosofie en filosofie van kunst en cultuur in het bijzonder.
  • Trefwoorden:SUBJECTIVITEIT, VERBEELDING, REPRESENTATIES, Wijsbegeerte
  • Disciplines:Theorie en methodologie in de filosofie, Ethiek, Filosofische esthetiek, Fenomenologie, Filosofie van cultuur, Continentale filosofie
  • Onderzoekstechnieken:Probleemanalyse, discoursanalyse, argumentatie-analyse, relevantie-analyse, conceptuele analyse, contextuele analyse, intertextuele analyse, genetische tekst/discoursanalyse, comparatieve tekst/discoursanalyse, hermeneutische tekst/discoursanalyse, explicitering en ondervraging van vooronderstel. Digitale media, power point presentaties, uitgeschreven papers of gepubliceerde artikels, tekstseminaries, voordrachten, debatdeelname, verslagen en rapporten
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Instituties en verenigingen op zoek naar een kritische beoordeling van hun expertise, werking en identiteit en/of op zoek naar een kritische reflectie over de hedendaagse cultuur en maatschappij.