< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Antoon Cox

  • Onderzoeksexpertise  (Vrije Universiteit Brussel):

    Antoon Cox is deeltijds assistant professor Meertalige en Interculturele Communicatie aan de VUB,  postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, en visiting researcher aan de School of Medical Education van King's College London. Hij behaalde een doctoraat in Applied Language Studies aan de VUB. Hij doceert verschillende vakken in het domein  van tolken, toegepaste taalkunde en interculturele en meertalige communicatie aan de KU Leuven en de VUB. Zijn onderzoek richt zich op interpersoonlijke communicatie in stressvolle meertalige contexten zoals de spoedgevallendienst en asielopvangcentra. Antoon is auteur en co-auteur van papers in journals zoals MONTI, Patient Education and Counselling, Advances in Health Sciences Education en de European Journal of Emergency Medicine. Daarnaast traint hij gemeenschapstolken en begeleidt hij studenten die stage lopen in India.

  • Disciplines  (KU Leuven):Spoedgevallen, Gezondheidszorgmanagement, Sociaal-medische wetenschappen niet elders geclassificeerd, Linguïstische antropologie, Sociolinguïstiek, Vertaal- en tolkwetenschappen
  • Disciplines  (Vrije Universiteit Brussel):Sociolinguïstiek, Vertaal- en tolkwetenschappen, Linguïstische antropologie, Spoedgevallen, Sociaal-medische wetenschappen niet elders geclassificeerd, Gezondheidszorgmanagement
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (Vrije Universiteit Brussel):

    Antoon Cox is deeltijds assistant professor Meertalige en Interculturele Communicatie aan de VUB,  postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, en visiting researcher aan de School of Medical Education van King's College London. Hij behaalde een doctoraat in Applied Language Studies aan de VUB. Hij doceert verschillende vakken in het domein  van tolken, toegepaste taalkunde en interculturele en meertalige communicatie aan de KU Leuven en de VUB. Zijn onderzoek richt zich op interpersoonlijke communicatie in stressvolle meertalige contexten zoals de spoedgevallendienst en asielopvangcentra. Antoon is auteur en co-auteur van papers in journals zoals MONTI, Patient Education and Counselling, Advances in Health Sciences Education en de European Journal of Emergency Medicine. Daarnaast traint hij gemeenschapstolken en begeleidt hij studenten die stage lopen in India.