< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Anne Van de Vijver

  • Onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek focust op belastingrecht, ethiek en psychologie. Wat betekent fiscale rechtvaardigheid? Wat zijn de drijfveren van juridische besluitvorming en fiscaal gedrag? Hoe stimuleert het juridische kader #rechtvaardigebelastingheffing #fiscalenaleving #deugdzaamheid? Ik ben ook gepassioneerd door #talentontwikkeling, #creativiteit en #motivatie.
  • Trefwoorden:INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT, ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELASTINGRECHT, BELASTINGRECHT, EUROPEES FISCAAL RECHT, BELASTINGCONCURRENTIE, BELGISCHE BELASTINGSWETGEVING, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Belastingsrecht
  • Onderzoekstechnieken:Beschrijvend, verklarend, evaluerend en normatief juridisch onderzoek; rechtsvergelijkende onderzoeksmethode; interdisciplinaire onderzoeksmethode; kwalitatief empirisch onderzoek.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Overheden, internationale organisaties, EU, belastingplichtigen, NGO's, fiscale experten.