< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Anne Van de Vijver

  • Onderzoeksdoeleinden:Internationaal Fiscaal Recht, tax good governance & responsible tax behaviour: Tax compliance, Multinationale onderneming, Vertrouwen, Reputatie, Transparantie, Cooperative Tax Compliance, Werkrelatie, Sociale verantwoordelijkheid, Rechtvaardigheid, Ondernemingen en politiek, Stakeholder management, Corporate Governance, Rol van fiscale adviseurs, Agressieve belastingontwijking, Handhaving, Hervorming van het internationaal fiscaal recht, Dubbele belasting, Belastingcompetitie tussen staten, Rechtvaardigheid tussen staten, Ontwikkelingslanden, Interactie tussen internationaal fiscaal recht en andere juridische domeinen (grondwettelijk recht, internationaal recht, mensenrechten, Europees recht).Digitalisering, nieuwe technologieën en belastingheffing: Nieuwe technologieën (artificiële intelligentie, machine learning, IoT, blockchain, smart contracts, cloud technologies, voorspellende algoritmes), Big Data, Profiling, Nudging, Automatische geschillenbeslechting, Privacy, Rechtsbescherming, Vertrouwen, Transfer Pricing, Hervorming van het internationaal fiscaal recht, Rechtvaardigheid, Rechtvaardigheid tussen staten.
  • Trefwoorden:INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT, ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELASTINGRECHT, BELASTINGRECHT, EUROPEES FISCAAL RECHT, BELASTINGCONCURRENTIE, BELGISCHE BELASTINGSWETGEVING, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Belastingsrecht
  • Onderzoekstechnieken:Beschrijvend, verklarend, evaluerend en normatief juridisch onderzoek; rechtsvergelijkende onderzoeksmethode; interdisciplinaire onderzoeksmethode; kwalitatief empirisch onderzoek.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Overheden, internationale organisaties, EU, belastingplichtigen, NGO's, fiscale experten.