< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Anja Verhulst

  • Onderzoeksdoeleinden:Nierfalen kan zowel acuut (uren tot dagen) als chronisch optreden. Acuut renaal falen (ARF) verwijst naar een snelle afname van de nierfunctie en wordt vooral veroorzaakt door nefrotoxische stoffen en verhinderde renale bloedtoevoer. Naast zijn onmiddellijk effect op de lichaamshomeostase kan ARF op lange termijn ook leiden tot chronisch nierfalen (CNF). CNF wordt wereldwijd aanzien als een ernstig gezondheidsprobleem dat 8–16% van de wereldbevolking treft. Het behelst het progressief verlies van de nierfunctie over een periode van maanden tot jaren, wat uiteindelijk leidt tot eindstadium nierfalen. Bij eindstadium nierfalen zijn steeds nier-vervangende therapieën vereist, i.e. nierdialyse of –transplantatie. CNF veroorzaakt een belangrijke verstoring van de mineraalbalans in het lichaam. Een verstoorde calcium-fosfaat balans is de oorzaak van belangrijke co-morbiditeiten die CNF patiënten ontwikkelen thv bot en vaten. De verstoorde mineraalbalans (vooral hypocalcemie en hyperfosfatemie) resulteert in renale osteodystrofie, een term die een verzameling van CNF-geïnduceerde botziektes beschrijft die gekarakteriseerd worden door ofwel een te hoge of te lage bot-turnover en een verminderde botsterkte/kwaliteit. Ter hoogte van de vaten gaat CNF gepaard met de ontwikkeling van vasculaire media calcificaties. Vasculaire media calcificaties en hun nefaste cardiovasculaire effecten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij CNF patiënten. Renale osteodystrofie samen met vasculaire media calcificatie wordt ook wel benoemd met de Engelse term CKD-MBD (chronic kidney diseaese-mineral bone disorder) en kan gezien worden als het resultaat van een pathologisch verstoorde bot-vat as. Het tegelijkertijd optreden van een verstoord botmetabolisme en vasculaire media calcificaties (dit fenomeen wordt ook wel de calcificatie-paradox genoemd) komt niet enkel voor bij CNF maar ook bij diabetes en osteoporose patiënten, wat de bestudering van dit proces klinisch nog meer relevant maakt. Tot op heden is er geen efficiënte behandeling voor ARF noch CNF voorhanden: huidige behandelingen zijn enkel ondersteunend (correctie van volume overload en biochemische afwijkingen dmv dialyse). Verder zijn CNF behandelingen enkel gefocust op het onder controle houden van de risicofactoren die leiden tot (hypertensie), maar kunnen ze niet voorkomen dat de nierfunctie van patiënten verder afneemt. Hetzelfde is waar voor de verstoorde bot-vat as waarbij de behandeling enkel bestaat uit het onder controle houden van de risicofactoren (hyperfosfatemie). In essentie voeren wij met ons team van de mineraal homeostase subunit binnen het labo Pathofysiologie zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar de onderliggende mechanismen, behandelingen en preventie van (renaal-geïnduceerde) vasculaire- en botpathologie.
  • Trefwoorden:DIERMODEL, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Vasculaire ziekten, Nierziekten
  • Onderzoekstechnieken:Celcultuur (primaire humane niercellen, primaire rat osteoblasten, primaire rat vasculaire gladde spiercellen) Vroegtijdige urinaire merkers voor nierschade (humaan)Diermodellen (rat en muis): acute/chronische nierinsufficiëntie, vasculaire calcificatie, renale osteodystrofie, nefrocalcinose, diabetes, osteoporoseo Bloed (serum/plasma) en urinecollectieo Toediening van compounds (dieet/drinkwater, orale gavage, i.v., i.p., s.c., osmotische minipompjes)Uitvoeren van de volgende metingen in deze diermodellen (alle niet in vivo metingen kunnen ook op humane stalen worden uitgevoerd)o Kwantificatie nierfunctieverlies (analyse van serum/urine)o Kwalitatieve (Von Kossa gekleurde weefselcoupes) en kwantitatieve (atomaire absorptiespectrometrie) analyse van vasculaire calcificatieso “Point of care” analyse van verschillende bloedparameters (I-STAT technologie)o Kwantitatieve bothistomorfometrie (statische en dynamische parameters)o Histomorfometrie/(immuno)histochemie van alle zachte weefsels o Kwantificatie mRNA expressie in verschillende weefsels (real-time RT PCR)o (in vivo) Micro CT van bot en vaten (ism Prof Sijbers-Vision Lab, Departement Fysica)o In vivo ultrasound metingen van arteriële-, hart- en nierfunctie (ism Prof De Meyer, Laboratorium Fysiofarmacologie)o In vivo meting van de bloeddruk Analyse van zware metalen (atomaire absorptiespectrometrie)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Laboratoria Faculteit FBDLaboratoria Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen Laboratoria andere Universiteiten (binnen- en buitenland)Universitair Ziekenhuis Antwerpen / andere ziekenhuizenBiotechnologische bedrijven Farmaceutische industrie