< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Aline Verstraeten

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek omvat (functional) genomics projecten in het veld van bindweefselaandoeningen, meer bepaald thoracale aorta aneurysma's en dissecties alsook skeletale dysplasieën. Hoewel beide aandoeningen op het eerste zicht erg verschillend lijken, zijn ze erg gelijkend wat hun genetisch landschap betreft. Verschillende mutaties in FBN1 (fibrillin-1) en BGN (biglycan), bijvoorbeeld, veroorzaken beide aortopathie en skeletale dysplasie. Bovendien zijn de ziekteprocessen erg gelijkaardig, met een cruciale rol voor abnormale TGF-β en BMP signalisatie. Door het volledige ziektespectrum te bestuderen, dragen we op synergistische wijze bij aan het verder ophelderen van de ziekte-mechanismes en bijgevolg de behandeling van beide aandoeningen. Binnen het veld van de bindweefselaandoeningen ligt de majeure focus op 'precision medicine'-georiënteerde projecten, waarbij gebruik gemaakt wordt van iPSC-afgeleide celmodellen en muismodellen.
  • Trefwoorden:BINDWEEFSELAANDOENING, FUNCTIONELE GENOMICS, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Vasculaire ziekten, Musculo-skeletale systemen
  • Onderzoekstechnieken:Creatie van iPSC-afgeleide vasculaire gladde spiercellenAortadissectie bij muizenTransthoracale echocardiografie bij muizenMuiskweekExoom sequeneringGenoom sequeneringWestern blottingRT-qPCR
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Andere onderzoekersFarma-industrie