< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Alexander Dhoest

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek en advies rond mediacultuur, in het bijzonder rond minderheden (etnisch-culturele, seksuele, mensen met een beperking, ...) en diversiteit.
  • Trefwoorden:MEDIASTUDIES, CULTURELE STUDIES, PUBLIEKANALYSE, MINDERHEDEN, DIVERSITEIT, GENDER, SEKSUALITEIT, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Etniciteit en migratiestudies, Admiciteit en immigratie, Communicatiewetenschappen, Media studies, Gender en media, Onderzoek van mediapubliek, Mediadiscours receptie, Mediaonderzoeksmethodologie, Queerstudies
  • Onderzoekstechnieken:Kwalitatieve benaderingen van mediabeleid en productie, mediateksten en publieken, door middel van uiteenlopende technieken zoals diepte-interviews en focusgroepen, inhoudsanalyse en documentanalyse.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Publieke en private instellingen zoals media, overheden en onderzoeksbureaus.